A szavazás szünetel  


Helyi hirek | Eseménynaptár | Egyház | Sport
Kultúra | Oktatás | Felhívások | Helyi újság

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2020-BAN IS!

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 2020. évi rendjéről


GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2020-BAN IS!

 

Házhoz menő lomtalanítás

 

Társaságunk 2013-ban bevezette az évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom - úgymint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat - háztól történő elszállítását. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

 

-          gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

-          elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);

-          veszélyes hulladékok, gumiabroncs;

-          heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

 

Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak NE legyen díjhátraléka.

Kérjük, hogy lomtalanítási igényét az alább megadott elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé. A lomtalanítás nem konténerben történik, a kihelyezhető lom mennyisége maximálisan 3 m3. Lomtalanítási igényt március 15-től október 15-ig lehet benyújtani.

Lomtalanítás megrendelés:                                                          További információ:

www.aliscaterra.hu/lomtalanitas-igenylese                E-mail: penzugy@vertikalrt.hu

Személyesen: 7100. Szekszárd, Epreskert u. 9                Honlap: www.vertikalzrt.hu

Info: +36 20 256-3224

 

Régiós elérhetőségek:

Alisca Terra NKFT.: 74/528-850; ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu

 

FONTOS: Kérjük, hogy a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az, előre egyeztetett időpontban. 

                                           Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás

      2020. évi rendjéről

 

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

 

Társaságunk 2020-ban is biztosítja a szelektív hulladékgyűjtési rendszert. A rendszer keretében az ingatlanokon keletkező települési hulladékot továbbra is szelektálva szükséges gyűjteni.

 

A sárga illetve a kék fedővel ellátott edényzetbe együttesen az alábbi tiszta, kimosott csomagolási hulladékok kerülhetnek:

-          műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, fólia, raschel zsák, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok, egyéb kemény műanyagok LAPOSRA TAPOSVA);

-          papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír);

-          Tetra-Pak italoskarton-dobozok (laposra taposva);

-          fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz);

Amennyiben a sárga fedővel ellátott edényzet mérete nem elegendő az ingatlanon keletkező fenti felsorolásnak megfelelő csomagolási hulladékoknak, úgy az az edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihelyezhető.

Az összegyűjtött csomagolási hulladék a hátoldalon lévő naptár szerint kerül ürítésre.

 

FONTOS: Kérjük, hogy az edényzetekbe NE helyezzen üveget! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak. Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a gyűjtőedénybe.

 

Komposztálható hulladékok gyűjtése

A biológiailag lebomló hulladék a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetbe nem keverhető. A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket megfelelő teherbírású BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve szállítja el Társaságunk a megjelölt szállítási napokon (ld. hátoldal), az ingatlan elől alkalmanként 0,5 m3 mennyiségben. A VERTIKÁL emblémával ellátott Biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1db) átvétele a szekszárdi ügyfélszolgálaton lehetséges, illetve a hulladékudvarral rendelkező települések lakói az adott településen lévő hulladékudvarban vehetik át a zsákokat.

 

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

 

Üveghulladékok gyűjtése:

Társaságunk 2020. évben is minden településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő elhelyezéssel.

 

Polgárdi, 2019. december 16.                                                    VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

 

 
Felhasználónév:
Jelszó: