A szavazás szünetel  


Helyi hirek | Eseménynaptár | Egyház | Sport
Kultúra | Oktatás | Felhívások | Helyi újság

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

Varsád Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan


„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Varsád Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2022. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási  hallgatók számára

a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan

 

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

-        a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,

-        doktori (PhD) képzésben vesz részt

-        kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:

a 2021/2022. tanév második (tavaszi), illetve a 2022/2023. tanév első (őszi) féléve.

 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2021/2022. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

Érdeklődjön a Polgármesteri Hivatalban,

tájékozódjon a

https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere/

 

 címen.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 5.

 

                   Varsád Község Önkormányzata

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Varsád Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2022. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

 

a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások

illetve

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők,

c) felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók

 

és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2022/2023. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

-         a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,

-         doktori (PhD) képzésben vesz részt,

-         kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2022/2023. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

 

A pályázó a felvételi határozat (vagy besorolási döntés) másolatának megküldésével köteles 2022. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2022/2023. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2022-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

 

Az ösztöndíj időtartama : 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2022/2023. tanév, a

2023/2024. tanév és a 2024/2025. tanév).

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 Érdeklődjön a Polgármesteri Hivatalban,

tájékozódjon a

https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere/

címen.

 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 5.

 

                           Varsád Község Önkormányzata
Felhasználónév:
Jelszó: