A szavazás szünetel  


Helyi hirek | Eseménynaptár | Egyház | Sport
Kultúra | Oktatás | Felhívások | Helyi újság

Gyönk és Környéke Evangélikus Egyházközség Varsádi Evangélikus Templom külső felújítása és alászigetelése

Magyarország Körmánya Támogatásával megvalósult a Varsádi Evangélikus Templom külső felújítása és alászigetelése.


Gyönk és Környéke Evangélikus Egyházközség pályázatot nyújtott be a varsádi Evangélikus templom külső felújítására és a falak talajvíz elleni védelmére a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által meghírtdetett támogatásra. A helyi német nemzetiség hitéletének gyakorlásában jeletős szerepet betöltő Evangélikus templom a Nemzetiségi alapból részesült első ütemben 14 millió forint támogatásban a külső vakolat megíjítására, majd második ütemben a falak talajvízelleni szigetelésére 6 millió Ft támogatásban részesült. A projekt tervezési költségeit Varsád Község Német Nemzetiségi Önkormányzata támogatásával készítette el az Egyházközség. A projekt járulékos költségeinek a fedezetét gyülekezeti tagok és magánszemélyek adományai fedezték.
A projekt megvalósításával a templom külső felújíta elkészűlt, azonban a belső falak, az aljzat valamint a födém belső vakolata is a korábbi vízesedés miatt nagyon rossz állapotba kerültek, aminek a felújítását rövid távon feltétlen el kell végezni a Templom állagmegőrzése és az Istentiszteletek biztonságos megtartása érdekében. 
Felhasználónév:
Jelszó: